Manifest en defensa de l’Escola Pública a la ciutat de Girona

Davant la voluntat del Departament d’Educació de suprimir línies de P3 a la ciutat el curs vinent i a la reiterada eliminació de línies realitzades en cursos anteriors creiem que és prioritària la defensa de l’Escola Pública a la nostra ciutat. 

Enguany les escoles afectades han estat l’Escola Montfalgars, l’Escola Marta Mata i l’Escola Balandrau. En el cas d’aquesta última hagués suposat el tancament del centre a curt termini. 

Les mobilitzacions de les famílies han aconseguit fer rectificar el Departament d’Educació pel que fa a l’Escola Balandrau i s’està estudiant la possible baixada de ràtios que permetria la continuïtat de les altres dues escoles afectades.

Això, però, no assegura que la situació no es torni a repetir de cara el curs vinent tot i que s’hagi evidenciat que la baixada de natalitat no afecta a la demanda de l’escola pública a la nostra ciutat.

És davant d’aquesta realitat que creiem que és necessari la creació d’un front comú de la comunitat educativa , veïnal i sindical de la ciutat de Girona, amb l’objectiu de reivindicar i treballar solucions permanents i col·lectives.

I per això demanem:

  1. El compromís de la NO supressió de línies de P3 injustificades a la nostra ciutat.
  1. Aplicar una redistribució de l’oferta de totes les línies de P3 a les escoles públiques de Girona amb l’objectiu de reduir ràtios d’alumnes.
  1. Desenvolupar un nou marc regulador que permeti que tant l’escola concertada com l’escola pública ofertin les places amb igualtat de condicions. 
  1. Valorar cada escola per les seves característiques i singularitats i les sol·licituds d’escolarització que reben.
  1. Treballar per facilitar a totes les famílies l’accés al centre de preferència.   

Les AMPAs , AFAs i Entitats sota signants, ens comprometem a

  • Participar activament dels espais de treball a on se’ns convoqui, i a fer-ho de forma constructiva en benefici de la nostra Escola pública per tal d’aconseguir els punts anteriors. 
  • Treballar consensos i buscar suports.
  • Mobilitzar-nos fins que les nostres demandes estiguin satisfetes.

Girona, a 20 de Gener de 2020

Si vols donar-nos suport signa el nostre manifest. Moltes gràcies